Бидний хийсэн ажлууд
140
ХАРИЛЦАГЧ
8,000
Анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн
10
Үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа
Мэдээ мэдээлэл
2023.01.27
11:36
Гадны хуулийн зөвлөх гэдэг нь хуулийн нарийн төвөгтэй асуудлуудаас эхлээд өдөр тутмын энгийн асуудлуудад зөвлөгөө өгөх, эсвэл зүгээр л практик зөвлөгөө өгөх зорилгоор хэн нэгнийг үндсэн ажилтнаар авах шаардлагагүй буюу ажилд авах зардал, хүний нөөцийн аливаа дарамтгүйгээр зөвлөгөө өгдөг мэргэшсэн багаас бүрдсэн хуулийн фирм юм.
2022.11.16
10:33
Шүүхийн шийдвэр харилцан ялгаатай гарав.
Хамтран ажиллагч байгууллагууд